ISPITIVANJE OBILJEŽJA ŠKOLSKOG VOĐENJA
IZ DISTRIBUTIVNE PERSPEKTIVE U HRVATSKIM ŠKOLAMA
(IScLEAD, IP-2014-09-1825)

 

hrzz logo

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Predloženo istraživanje fokusira se na fenomen školskog vođenja koji se određuje kao jedan od najznačajnijih faktora uspješnosti škola odnosno postignuća učenika, a u širem kontekstu i uspješnosti odnosno održivosti obrazovnih reformi. Glavni cilj istraživanja je identificirati obilježja prakse školskog vođenja u hrvatskim školama s posebnim naglaskom na indikatore individualnog naspram distributivnog vođenja te iznalaženje onih obilježja školskog vođenja koja su povezana s učinkovitosti škola.


PROJEKTNI TIM

Prof. dr. sc. Branko Rafajac, voditelj projekta
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, suradnica na projektu
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Doc. dr. sc. Nena Rončević, suradnica na projektu
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Iva Buchberger, doktorandica
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Mr. sc. Vjekoslav Robotić, doktorand
Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica (ravnatelj)

Dr. sc. Stjepan Staničić, suradnik na projektu
umirovljenik


ZNANSTVENI RADOVI

Buchberger, I. (2016). Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole, Napredak (u tisku)


SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

Iva Buchberger: Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015. (Izlaganje: Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole)

Vesna Kovač: International Conference: ICERI 2015. Sevilla, Spain, 16.-18.11.2015. (Izlaganje: School Leadership from a Distributed Perspective)


STRUČNA USAVRŠAVANJA

Iva Buchberger: Introduction to MAXQDA a qualitative and mixed methods data analysis software, ECPR winter school, University of Bamberg, Bamberg, 26.-27.02.2016.
Iva Buchberger: Erasmus + Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja u svojstvu osoblja bez financijske potpore (zero-grant), School of Education (mentor: prof. dr. sc. Tony Bush), University of Nottingham, Nottingham, 30. 6. – 13. 7. 2015.


NOVOSTI I DOGAĐANJA

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA:
Doktorandica: Iva Buchberger
Tema doktorskog rada: Pretpostavke i obilježja vođenja u hrvatskim osnovnim školama
Mjesto i datum: Filozofski fakultet u Rijeci, 26.5.2015. godine

PREDAVANJE KONZULTANTICE NA PROJEKTU:
Predavanje: Distribuirano vođenje škola u teoriji i praksi
Predavač: Dr. sc. Justina Erčulj, Slovenska šola za ravnatelje
Mjesto i datum: Filozofski fakultet u Rijeci, 10.12.2015. godine